Nieuws

Updates

14/11/2017 | Torenkranen worden opgebouwd

27/10/2017 | Bemaling bouwkuip

25/10/2017 | Sloop vastgelegd in 1 minuut en 7 seconden

24/10/2017 | Bouw rechtbank Amsterdam feestelijk van start

14/09/2017 | Verbeteren bouwlogistiek, mogelijk kort geluidsoverlast

01/09/2017 | Update planning, Rechtbank eind 2020 gereed

archief

Activiteiten komende periode

De werkzaamheden voor NACH zijn in januari 2017 begonnen. De sloop is vergevorderd en verloopt goed en wordt in de zomer afgerond. Dan wordt gestart met het aanbrengen van de heipalen (“Hek-combi”-palen) en zal worden gestart met de uitgraven van de bouwput. De volgende werkzaamheden zijn in de afgelopen periode of worden in komende periode uitgevoerd:

–  Heiwerkzaamheden en ontgraven bouwkuip | jul’17 t/m dec ’17
–  Betonwerk, aanbrengen funderingen, kelder t/m begane grond | sep ’17 t/m jun ’18

Uitgangspunt van NACH is om de overlast naar de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarom is er ook voor gekozen een speciaal heisysteem waarmee de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt, zie voor meer informatie “Hek-combi”-palen.

Planning

De bouw bestaat in hoofdlijnen uit 5 fases. In de eerste fase, januari tot augustus 2017, is het bestaande gebouw gesloopt en is de bouwkuip gerealiseerd. Hiervoor worden damwanden aangebracht. Fase 2, september 2017 tot juni 2018, bestaat uit aanbrengen van de funderingen (we gaan niet heien, we werken met boorpalen) en het realiseren van de onderbouw. In fase 3, juni 2018, starten met de ruwbouw (constructie, vloeren) en komen we “boven de grond”. Het aanbrengen van de gevel (fase 4) zal in de periode van juli 2019 tot maart 2020 gebeuren. Gelijktijdig wordt er ook hard gewerkt aan de afbouw in het pand. Dit zal in de najaar van 2020 worden afgerond. Daarna wordt het gebouw ingericht en zal nieuwe rechtbank in eind 2020 in gebruik worden genomen.

fase 1: sloopwerk en damwanden | jan ’17 – aug ‘17
fase 2: fundering en betonwerk onderbouw | sep ‘17 – jun ‘18
fase 3: ruwbouw bovenbouw | jun ‘18 – jul ‘19
fase 4: gevelsluiting (incl. daksluiting) | jul ‘19 – mrt ‘20
fase 5: afbouw | apr ’20 – dec ‘20