Nieuws

Updates

21/06/2018 | Vlinderen vloeren

02/05/2018 | Vlinderen vloeren

12/04/2018 | Eerste damwanden gaan uit de grond – los trillen geeft mogelijk geluidsoverlast

11/04/2018 | Laatste, derde torenkraan wordt opgebouwd

16/03/2018 | Dag van de Veiligheid 16 maart 2018 NACH

15/03/2018 | Rechtbank bouwen met virtual reality

14/02/2018 | Demontage werkzaamheden op zaterdag

archief

 

Activiteiten komende periode

De werkzaamheden voor NACH zijn in januari 2017 begonnen. De sloop, uitgraven en aanbrengen van de heipalen (“Hek-combi”-palen) is afgerond, we zijn in januari 2018 begonnen met het betonwerk voor de fundering (poeren) en keldervloeren. De volgende werkzaamheden zijn in de afgelopen periode of worden in komende periode uitgevoerd:

–  Betonwerk, aanbrengen funderingen, kelder t/m begane grond | sep ’17 t/m jun ’18

Uitgangspunt van NACH is om de overlast naar de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen. Mocht u toch overlast ervaren of vragen hebben neem dan contact op met ons, dit kan via het feedbackformulier op deze website

Planning

De bouw bestaat in hoofdlijnen uit 5 fases. In de eerste fase, januari tot augustus 2017, is het bestaande gebouw gesloopt en de bouwkuip gerealiseerd. Hiervoor worden damwanden aangebracht. Fase 2, september 2017 tot juni 2018, bestaat uit aanbrengen van de funderingen (we gaan niet heien, we werken met boorpalen) en het realiseren van de onderbouw. In fase 3, juni 2018, starten met de ruwbouw (constructie, vloeren) en komen we “boven de grond”. Het aanbrengen van de gevel (fase 4) zal in de periode van juli 2019 tot maart 2020 gebeuren. Gelijktijdig wordt er ook hard gewerkt aan de afbouw in het pand. Dit zal in de najaar van 2020 worden afgerond. Daarna wordt het gebouw ingericht en zal nieuwe rechtbank in eind 2020 in gebruik worden genomen.

fase 1: sloopwerk en damwanden | jan ’17 – aug ‘17
fase 2: fundering en betonwerk onderbouw | sep ‘17 – jun ‘18
fase 3: ruwbouw bovenbouw | jun ‘18 – jul ‘19
fase 4: gevelsluiting (incl. daksluiting) | jul ‘19 – mrt ‘20
fase 5: afbouw | apr ’20 – dec ‘20

Zie voor meer detail informatie de aangepaste Uitvoeringsplanning NACH