Rechtbank Amsterdam

Zichtbaar, herkenbaar, gezagwekkend en functioneel

De nieuwe huisvesting voor de rechtbank wordt zichtbaar, herkenbaar en gezagwekkend. Een huisvesting die door een grote gebruikswaarde en belevingswaarde helpt bij het optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak, bij het bevestigen van de rechtsorde voor het publiek en bij het verstevigen van de positie van het gerechtsgebouw als het hart van de juridische wereld. Een huisvesting met toekomstwaarde die nog decennia actueel, functioneel en representatief blijft.

Hoe groot wordt de nieuwe rechtbank?

Het programma voor de nieuwe rechtbank behelst circa 47.250 m2 voor kantoren, zittingszalen, verhoorkamers en gehechtengebied, exclusief parkeren. Het nieuwe gebouw is 10 lagen hoog. Dagelijks werken er 1.000 rechtbankmedewerkers en 200 medewerkers van ketenpartners in het gebouw.

Planning & Proces

Tijdens de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke rechtbank. Na ingebruikname van de tijdelijke rechtbank wordt het huidige pand in januari 2017 overgedragen aan NACH. Dan zal direct worden gestart met sloop- en voorbereidende bouwwerkzaamheden. In augustus 2017 is de realisatie gestart, die begin 2021 is afgerond. De nieuwe rechtbank wordt 3 mei 2021 in gebruik genomen

Bouwactiviteiten

Bouwactiviteiten zorgen voor hinder. Toch zal tijdens de bouw alles onverminderd moeten blijven functioneren. De betrokken partijen doen er alles aan om overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken. Bereikbaarheid, veiligheid, informatievoorzieningen leefbaarheid hebben extra aandacht. De rechtbank en NACH hechten waarde aan een goede relatie met haar omgeving. Tijdens de bouwactiviteiten is NACH te gast op de locatie van de rechtbank Amsterdam. Wij zullen ons ook als gasten gedragen.