Nieuws

Updates

28/09/2018 | Verwijderen groutankers met een “plof”

18/09/2018 | Vandaag langer doorwerken als gevolg van wind

24/07/2018 | Afwerken vloer niveau -1 buiten de reguliere werktijden

21/06/2018 | Vlinderen vloeren

02/05/2018 | Vlinderen vloeren

12/04/2018 | Eerste damwanden gaan uit de grond – los trillen geeft mogelijk geluidsoverlast

archief

Activiteiten komende periode

De werkzaamheden voor NACH zijn in januari 2017 begonnen. De sloop, uitgraven en aanbrengen van de heipalen is afgerond. De betonwerkzaamheden gestart in januari 2018 voor de fundering (poeren) en keldervloeren zijn afgerond. In de komende periode zal de opbouw van gebouw zichtbaar worden. De betonwanden van de zittingszalen, gevelkolommen. Het hoogste punt wordt in de zomer van 2019 verwacht.

Uitgangspunt van NACH is om de overlast naar de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen. Mocht u toch overlast ervaren of vragen hebben neem dan contact op met ons, dit kan via het feedbackformulier op deze website

Planning

De bouw bestaat in hoofdlijnen uit 5 fases. In de eerste fase, januari tot augustus 2017, is het bestaande gebouw gesloopt en de bouwkuip gerealiseerd. Hiervoor worden damwanden aangebracht. Fase 2, september 2017 tot juni 2018, bestaat uit aanbrengen van de funderingen (we gaan niet heien, we werken met boorpalen) en het realiseren van de onderbouw. In fase 3, juni 2018, starten met de ruwbouw (constructie, vloeren) en komen we “boven de grond”. Het aanbrengen van de gevel (fase 4) zal in de periode van juli 2019 tot maart 2020 gebeuren. Gelijktijdig wordt er ook hard gewerkt aan de afbouw in het pand. Dit zal in de najaar van 2020 worden afgerond. Daarna wordt het gebouw ingericht en zal nieuwe rechtbank in eind 2020 in gebruik worden genomen.

fase 1: sloopwerk en damwanden | jan ’17 – aug ‘17
fase 2: fundering en betonwerk onderbouw | sep ‘17 – jun ‘18
fase 3: ruwbouw bovenbouw | jun ‘18 – jul ‘19
fase 4: gevelsluiting (incl. daksluiting) | jul ‘19 – mrt ‘20
fase 5: afbouw | apr ’20 – dec ‘20

Zie voor meer detail informatie de aangepaste Uitvoeringsplanning NACH