Nieuws

Updates

20/12/2019 | Fotokrant 06_juni tot met december 2019

08/08/2019 | Hoe staat het met… De nieuwe rechtbank Amsterdam #2

10/07/2019 | Onverwachts vlinderen – mogelijk overlast

11/06/2019 | zaterdag 15 juni 2019 – dag van de bouw

12/02/2019 | Uitloop werkzaamheden dinsdag 12 februari 2019

28/01/2019 | Uitnodiging informatiebijeenkomst 8 februari 2019

17/01/2019 | Laatste damwanden worden verwijderd

18/12/2018 | Fietspad wordt tijdelijk omgeleid

14/11/2018 | Eerste damwanden worden verwijderd

12/11/2018 | Vlinderen vloer hellingbaan

01/11/2018 | Blik op Heijmans 11 Bouw Rechtbank Amsterdam

archief

Activiteiten komende periode

De werkzaamheden voor NACH zijn in januari 2017 begonnen. De sloop, uitgraven en aanbrengen van de heipalen is afgerond. De ruwbouw wordt begin 2020 afgerond. De afbouw van de nieuwe rechtbank is volop bezig. Uitgangspunt van NACH is om de overlast naar de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen. Mocht u toch overlast ervaren of vragen hebben neem dan contact op met ons, dit kan via het feedbackformulier op deze website

Planning

De bouw bestaat in hoofdlijnen uit 5 fases. In de eerste fase, januari tot augustus 2017, is het bestaande gebouw gesloopt en de bouwkuip gerealiseerd. Hiervoor worden damwanden aangebracht. Fase 2, september 2017 tot juni 2018, bestaat uit aanbrengen van de funderingen (met boorpalen) en het realiseren van de onderbouw. Fase 3, start juni 2018, is de ruwbouw (constructie, vloeren) en komen we “boven de grond”. Het aanbrengen van de gevel (fase 4) zal in de periode van juli 2019 tot maart 2020 gebeuren. Gelijktijdig wordt er ook hard gewerkt aan de afbouw in het pand. Dit zal in de najaar van 2020 worden afgerond. Daarna wordt het gebouw ingericht en zal nieuwe rechtbank in eind 2020 in gebruik worden genomen.

fase 1: sloopwerk en damwanden | jan ’17 – aug ‘17
fase 2: fundering en betonwerk onderbouw | sep ‘17 – jun ‘18
fase 3: ruwbouw bovenbouw | jun ‘18 – jul ‘19
fase 4: gevelsluiting (incl. daksluiting) | jul ‘19 – mrt ‘20
fase 5: afbouw | apr ’20 – dec ‘20

Zie voor meer detail informatie de aangepaste Uitvoeringsplanning NACH