Aanbrengen damwanden, ook trillen tussen 17:00 en 19:00 uur

De afgelopen dagen (maandag 10 juli en dinsdag 11 juli) zijn we gestart met het aanbrengen van de laatste stukken damwanden (zijde A10). Echter is vandaag gebleken dat deze damwanden moeizaam op diepte komen en er meer tijd nodig is om te trillen. Gezien de specifieke situatie (damwandplanken zitten als het ware ingeklemd in het beton van het voormalige parkeerdek) geeft dit meer geluid dan de eerdere aangebrachte damwanden. De verwachting is dat het laatste stuk nabij de Rechtbank (eind juli) minder lawaai met zich mee zal brengen.

Op dinsdag 11 juli jl. is onterecht na 9:00 uur getrild, de aannemer is hierop aangesproken en de werkzaamheden zijn stil gelegd. Met de aannemer is gesproken en gezocht naar een passende oplossing. We zullen naast de 2 uur in de ochtend ook tussen 17:00 en 19:00 uur gaan trillen.

We hopen dat dit een korte periode is waarin deze extra overlast wordt veroorzaakt. De verwachting is dat begin augustus alle damwandenplanken zijn aangebracht.