Afwerken vloer hellingbaan niveau -1

Op dinsdag 24 juli om 19:00 uur wordt de vloer monolithisch afgewerkt op niveau -1, het afwerken van de vloeren zal op 25 juli om 07:00 uur gereed zijn.

Mogelijke hinder
Hoewel de werkzaamheden onder het maaiveld plaatsvinden, is het mogelijk dat omwonenden hier hinder van ondervinden. Wij doen ons best de hinder zoveel mogelijk te beperken, de verlichting in de torenkranen zal aanblijven gedurende de werkzaamheden.