Bouwkundige opname

In de laatste weken van 2016 en begin 2017 is door bureau Hanselman in het gebied rond de nieuwe Rechtbank een bouwkundige opname uitgevoerd. Hiervoor zijn eigenaren en bewoners benaderd en zijn afspraken gemaakt om de opname uit te voeren. De opnames zijn afgerond en vastgelegd, eigenaren en bewoners krijgen via Hanselman bericht hoe zij deze gegevens kunnen inzien.

Een aantal woningen, panden zijn nog niet geïnventariseerd door Hanselman. Dit omdat het niet tot een afspraak is gekomen, ondanks meerdere pogingen. Mocht u als eigenaar of bewoner alsnog een afspraak willen neem dan contact op en stuur een mailbericht naar nach_dbmo@heijmans.nl.