Consortium NACH ontvangt voorlopige gunning rechtbank Amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen om consortium NACH (New Amsterdam Court House) aan te wijzen als geselecteerde inschrijver voor het pps project rechtbank Amsterdam. Het DBFMO-project heeft betrekking op het ontwerp, de bouw, financiering en exploitatie voor een periode 30 jaar De definitieve gunning van het project is voorzien op 10 mei 2016.
Voor de uitvoering van het project wordt een speciaal project vehicle opgericht (spv) waarbij Macquarie Capital 100% aandeelhouder is. Heijmans vormt samen met Facilicom de combinatie die de rechtbank ontwerpt, realiseert en exploiteert (dbmo). Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden voor de nieuwe rechtbank aan de Zuidas in Amsterdam begin 2017 en vindt de ingebruikname in november 2020 plaats. Na de ingebruikname van het gebouw start de exploitatieperiode van 30 jaar. Het Consortium heeft Macquarie Capital Europe Limited aangesteld als Financieel Adviseur.

Publiek Private Samenwerking (pps)

NACH heeft conform de Europese aanbestedingsregelgeving een inschrijving gedaan die, na een intensief beoordelingstraject op kwaliteitsaspecten, economisch als het meest voordelig is geselecteerd. De nieuwe rechtbank in Amsterdam wordt ontworpen, gerealiseerd en beheerd via een Publiek Private Samenwerking (pps). Dit betekent dat NACH verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening.

Consortium NACH

Het consortium NACH geïnitieerd door Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN Architecten, BiUM, Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen. Het samenwerkingsverband is uitgebreid met Heijmans en Facilicom en heeft geleid tot een succesvolle aanbieding.