Fundering

Toelichting HEK-palen

Om de overlast richting de omgeving te minimaliseren is door NACH gekozen voor een funderingsconstructie middels de “Hek-combi” palen. De palen kenmerkt zich door de combinatie van een in de grond geboorde stalen buis waar nadat deze op diepte is, gevuld wordt met een prefab betonnen paal.

Minimaal palen trekken

Onder de huidige rechtbank staan vanzelfsprekend ook een groot aantal palen, ten behoeve van de nieuwe rechtbank is door NACH diverse onderzoeken uitgevoerd. Enerzijds om te kijken hoe de huidige en nieuwe palen zo maximaal mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen, met als doel om te voorkomen dat de bestaande palen verwijderd moeten worden.

Vanuit het basisontwerp zouden er een 70 tal bestaande palen verwijdert moeten worden. Om de bestaande palen uit de grond verwijderd te krijgen dient een overmaatse stalen buis om de bestaande heen geplaatst te worden en deze dient dan middels in de grond geheid te worden, als deze opdiepte is gekomen kan de bestaande paal uit de stalen buis getrokken worden.

Vanwege de onrust in de omgeving is binnen NACH een onderzoektraject uitgevoerd om te kijken hoe we het verwijderen van de bestaande palen zoveel mogelijk vermeden kan worden.

Een optie is geweest om de huidige palen her te gebruiken en op te nemen in het nieuwe plan, en daardoor de palen te behouden, dit blijkt constructief gezien grote problemen te veroorzaken en is daarom afgevallen.

Uiteindelijk lijken we op een funderingsontwerp uit te komen dat een groot deel van de palen toch achter kunnen blijven en het nieuwe funderingsontwerp tussen de bestaande palen te passen. Echter er is nog een klein restrisico dat de bestaande palen toch opeen andere plaats  blijken te staan als dat op de tekeningen welke wij de archieven hebben kunnen achterhalen, hier hebben wij al wel een maat tolerantie opgenomen, maar nadat het huidige gebouw pas echt gesloopt is krijgen we 100% zekerheid.