Omgevingsvergunning verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Voor het consortium NACH is dit een belangrijke mijlpaal, met het verkrijgen van de omgevingsvergunning is de realisatie weer een stap dichterbij.