Onvoorzien asbesthoudend materiaal aangetroffen

Begin januari 2017 zijn wij, NACH (New Amsterdam Court House), gestart met de realisatie van de nieuwe rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg. Ter voorbereiding op de sloopwerkzaamheden is er met zorg een asbestinventarisatie uitgevoerd. Echter is nu tijdens de sloopwerkzaamheden onvoorzien asbesthoudend materiaal aangetroffen.

Ter voorbereiding op een veilige asbestsanering, starten maandag 13 februari 2017 voorbereidende werkzaamheden. Dit kan inhouden dat u bedrijfswagens van asbestsaneerders ziet staan.

Deze voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om de volledige omvang te bepalen en te onderzoeken hoe het asbesthoudend materiaal dient te worden gesaneerd. Als het saneringsplan na de voorbereidende werkzaamheden is opgesteld zal er via website nader worden gecommuniceerd over deze specifieke werkzaamheden en asbestsanering.

link naar informatiebrief voorbereidende werkzaamheden asbestsanering