Start werkzaamheden

Begin januari 2017 zijn wij, NACH (New Amsterdam Court House), gestart met de realisatie van de nieuwe rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg. De eerste werkzaamheden bestaan uit het slopen van de bestaande rechtbank en het aanbrengen van de damwanden. Tijdens informatiebijeenkomsten hebben we de nieuwe rechtbank gepresenteerd en een toelichting gegeven op de werkzaamheden die we gaan verrichten.

Waarom een nieuwe rechtbank?

Het bestaande gebouw voldoet, getoetst op een aantal criteria, niet meer aan hedendaagse normen op het gebied van doelmatigheid en comfort en is daarnaast technisch sterk verouderd. Onderzocht is of het complex verbouwd kan worden tot een optimale, efficiënte nieuwe huisvesting. De uitkomst daarvan heeft het Rijk in 2010 doen besluiten tot nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam op de Zuidas.

Zichtbaar, herkenbaar, gezagwekkend en functioneel

De nieuwe huisvesting voor de rechtbank wordt zichtbaar, herkenbaar en gezagwekkend. Een huisvesting die door een grote gebruiks- en belevingswaarde helpt bij het optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak, bij het bevestigen van de rechtsorde voor het publiek en bij het verstevigen van de positie van het gerechtsgebouw als het hart van de juridische wereld. Een huisvesting met toekomstwaarde die nog decennia actueel, functioneel en representatief blijft.

Hoe groot wordt de nieuwe rechtbank?

De nieuwe rechtbank behelst circa 47.250 m2 voor kantoren, zittingszalen, verhoorkamers en gehechte gebied (exclusief parkeren). Het nieuwe gebouw wordt 10 lagen hoog en biedt onder meer plaats aan 1.000 rechtbank-medewerkers en 200 medewerkers van ketenpartners.

Planning & Proces

Als NACH zijn we verantwoordelijk voor het uitwerken van het ontwerp, het slopen van de bestaande gebouwen, het bouwen, inrichten, exploiteren en voor 30 jaar onderhouden van de rechtbank.

De bouw bestaat in hoofdlijnen uit 5 fases. In de eerste fase, januari tot juli 2017, wordt het bestaande gebouw gesloopt en wordt de bouwkuip gerealiseerd. Hiervoor worden damwanden aangebracht. Fase 2, augustus 2017 tot september 2018, bestaat uit aanbrengen van de funderingen (we gaan niet heien, we werken met boorpalen) en het realiseren van de onderbouw. In fase 3, juni 2018, starten met de ruwbouw (constructie, vloeren) en komen we “boven de grond”. Het aanbrengen van de gevel (fase 4) zal in de periode van januari 2019 tot januari 2020 gebeuren. Gelijktijdig wordt er ook hard gewerkt aan de afbouw in het pand. Dit zal in de zomer van 2020 worden afgerond. Daarna wordt het gebouw ingericht en zal nieuwe rechtbank in oktober 2020 in gebruik worden genomen.

Werkzaamheden in de komende periode (fase 1)

De volgende werkzaamheden worden in komende periode uitgevoerd, gestart:

–  Inrichten bouwterrein, plaatsen bouwhekken, bouwketen e.d. | januari

–  Voorzieningen aanbrengen t.b.v. omleiding fietspad | januari

–  Demontage/sloop (inpandig, asbestsanering) | januari t/m april

–  Demontage gevelelementen (afhijsen) | eind februari t/m mei

–  Demontage/sloop constructie en vloeren | maart t/m juni

–  Aanbrengen damwanden, drukken van de damwandplanken |  start 16 januari t/m eind juni

Vanwege veiligheid is het noodzakelijk dat het fietspad gedurende een periode (februari, maart en april) afgesloten is. Tijdens deze periode is er een omleiding beschikbaar waar fietsers en voetgangers gebruik van kunnen maken.

Wat gaat u hiervan merken?

Bouwactiviteiten zorgen voor hinder. Toch zal tijdens de bouw alles onverminderd moeten blijven functioneren. De betrokken partijen doen er alles aan om overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken. Bereikbaarheid, veiligheid, informatievoorziening en leefbaarheid hebben extra aandacht. Voor vragen en nadere informatie hebben we website www.denieuwerechtbank.amsterdam ingericht. Op de website zullen we u ook informeren over de voortgang en alle aankomende activiteiten. Valt u iets op of heeft uw vragen? Laat dan gerust een bericht achter op de website of mail ons via nach_dbmo@heijmans.nl. Uw vraag wordt dan direct in behandeling genomen.

 

link naar informatiebrief startbouw