Terugkoppeling informatiebijeenkomst 8 maart 2017

Op woensdag 8 maart hebben wij een aantal omwonende en belanghebbende mogen ontvangen in de bouwkeet. Tijdens deze bijeenkomst zijn we ingegaan op het aanbrengen van de damwanden. De techniek die wij hiervoor gebruiken is het drukken van de damwandplanken. Met deze techniek krijgen wij helaas de planken niet op diepte is natrillen noodzakelijk. Dat gaat overlast geven.

In bijgevoegde presentatie wordt hier nader op ingegaan. Zie presentatie presentatie informatiebijeenkomst 8 maart 2017

Binnenkort volgt een uitgebreider verslag van deze informatiebijeenkomst.