Update natrillen damwanden

Middels deze update informeren wij omwonende en belanghebbende over de exacte momenten dat wij gaan natrillen. Tijdens de informatiebijeenkomst van 8 maart jl. is met de aanwezigen besproken dat wij in een aantal fases gaan natrillen. Het natrillen zal voornamelijk tijdens “filetijd” (vanaf 7:00 tot 9:00 uur) zijn.

De eerste en tweede fase van natrillen zijn afgerond conform planning. Uit de metingen zijn geen bijzonderheden naar voorgekomen. Er zijn daarna nog twee korte periodes waarin we damwanden gaan aanbrengen aan de noordzijde (Rechtbank) en zuidzijde (A10) om de bouwkuip “te sluiten”. Gedurende deze periodes zal mogelijk moeten worden nagetrild, dit zal maximaal 2 uur per dag zijn en tijdens filetijd (vanaf 7:00 tot 9:00 uur). De damwandplanken worden zover als mogelijk op diepte gedrukt. Hetgeen dat niet op diepte komt zal moeten worden nagetrild, dit kan de ene dag meer zijn dan de andere dag.

Update 21 juli 2017 | In de komende 2 weken worden de laatste damwanden aangebracht.

Update 26 juni 2017 | de werkzaamheden aan de zijde A10 zullen volgende week starten, dit is een paar weken later dan is aangegeven tijdens de informatiebijeenkomst van 8 maart jl. In de komende 3 weken zullen we hier damwanden gaan aanbrengen. Indien een damwandplank niet opdiepte komt zullen de volgende dag deze planken natrillen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zullen de laatste damwandplanken aanbrengen aan de zijde van de Rechtbank.

Update 18 april 2017 | Vandaag wordt er ook van 16:30 tot 17:30 uur nagetrild, dit om achterstand in te lopen, zodat het fietspad weer tijdig open kan. Dit is begin mei gepland. De werkzaamheden aan de zijde van Parnassusweg zullen doorlopen tot eind april 2017.

Update 10 april 2017 | Maandag 10 april is gestart met met aanbrengen damwanden (drukken) en zal indien nodig tussen 7:00 en 9:00 uur worden nagetrild. Echter is gebleken dat een damwandplank niet opdiepte komt, mogelijk een obstakel in de grond. Deze damwandplank kan niet blijven staan (20 meter boven de grond), dit is een onveilige situatie. Daarom wordt er afwijkend van de afgestemde natril tijd, tussen 12:00 en 13:00 uur  kort nagetrild (10-15 min) om deze onwenselijke situatie op te heffen.