Verbeteren bouwlogistiek, mogelijk kort geluidsoverlast

De bouwplaats krijgt steeds meer zijn definitieve vorm. Het bestaande gebouw is gesloopt, de damwanden voor de bouwkuip zijn aangebracht. De volgende stap is het creëren van goede en veilige bouwweg. We willen een “rondgang” maken, het bouwverkeer rijd bij het kruispunt Parnassusweg, Strawinskylaan de bouwplaats op. Dit wordt gereguleerd met de bestaande stoplichten. Het bouwverkeerd rijd vervolgens rond en wordt met behulp van verkeersregelaars de Parnassusweg weer op begeleid.

Om deze bouwweg te kunnen maken zullen we in de komende week een aantal damwanden eruit gaan halen. Deze worden als het ware uit de grond getild. Echter moeten deze wanden eerst los worden getrild. Het gaat hier om damwandplanken die als hulpconstructie nodig waren tijdens de sloop van het bestaande gebouw. Deze damwandplanken zijn minder diep aangebracht. Dit los trillen kan mogelijk geluidsoverlast veroorzaken en kunnen daarom niet overdag worden uitgevoerd. Wij mogen de “rechtspraak” niet verstoren.

Deze werkzaamheden, het los trillen, worden begin volgende week uitgevoerd (van 18 september tot 20 september). Werktijden zijn vooralsnog maandagochtend tussen 7:00 en 9:00 uur, maandagmiddag tussen 17:00 en 19:00 uur,  dinsdagochtend tussen 7:00 en 9:00 uur, dinsdagmiddag tussen 17:00 en 19:00 uur en woensdagochtend tussen 7:00 en 9:00 uur gepland. Als maandagochtend blijkt dat er geen geluidsoverlast is, zullen we na 9:00 uur doorgaan met het los trillen en de werkzaamheden zo snel als mogelijk afronden.

Update 19 september 2017 – de werkzaamheden gaan voorspoedig en geven minder overlast dan verwacht. De werkzaamheden worden daarom ook na 9:00 uur uitgevoerd en zijn waarschijnlijk vandaag afgerond.