Verwijderen groutankers met een “plof” 

De damwanden, een hulpconstructie voor het maken van kelder, zijn verankert met groutankers. Groutankers zijn als het ware een stalenbuizen die diep in  de grond zitten voor de stabiliteit van de damwanden. Nu de kelder gereed is worden deze hulpconstructies verwijderd.

Het verwijderen van de groutankers start maandag 1 oktober. De groutankers worden “geploft”, dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Deze plof kan worden gehoord in de omgeving.