Vlinderen van vloeren – mogelijk overlast

De komende periode zal in het teken staan van het realiseren van de kelder onder het gebouw. We zijn gestart met de eerste funderingswerkzaamheden. De kelderwanden en vloeren zijn van beton, er zal dan ook veel beton worden gestort. Het betonwerk van de kelder zal in juni 2018 klaar zijn. Het maken van betonvloeren bestaat uit een aantal handelingen. Eerst wordt de wapening gevlochten (stalen frames die er voor zorgen dat de vloer “sterk” wordt), daarna wordt het beton gestort, het beton moet vervolgens uitharden (6-8 uur). Hierna worden de vloeren monolithisch afgewerkt (het vlinderen van de vloer). Bureau Zuidas heeft hier een filmpje van gemaakt voor een ander project (fietsparkeergarage Strawinskylaan voorbeeld van vlinderen). Deze werkzaamheden moeten
aansluitend op elkaar worden uitgevoerd. De verwachting is dan ook dat het ‘vlinderen’ ook in de avonden en nachten zal gebeuren.

Mogelijke hinder
Hoewel de werkzaamheden onder het maaiveld plaatsvinden, is het mogelijk dat omwonenden hier hinder van ondervinden. Wij doen ons best de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar de ervaring leert dat het vlinderen, zeker in de avond of in de nacht, een brommend geluid met zich mee kan brengen en daarnaast zal de verlichting in de torenkranen ook aanblijven gedurende de werkzaamheden.

Planning
Het storten van de vloeren is lastig om exact te plannen. Het storten is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In onderstaand overzicht is aangegeven wanneer wij verwachten te gaan storten. Dit overzicht zullen wij regelmatig bijwerken om iedereen zo goed als mogelijk te kunnen informeren. De werkelijke stort kan 1 á 2 dagen afwijken van de geplande datum.

Vloer -2 op volgende data zijn de werkzaamheden gepland, uitgevoerd:
1. vrijdag 16 februari 2018 (vak 1A / 1B)
2. vrijdag 23 maart 2018 (vak 2A)
3. vrijdag 30 maart 2018 (vak 1)
4. vrijdag 6 april 2018 (vak 2)
5. vrijdag 20 april 2018 (vloer hellingbaan)
6. woensdag 9 mei 2018 (vak 3B /4)

De verwachting is dat de overige vloeren gedurende de dagsituatie worden gestort en gevlinderd. Echter is het onlangs duidelijk geworden dat er toch nog een stuk vloer op de -1 te groot is om te maken in de dagsituatie. De werkzaamheden zullen dan ook door gaan in de avond en nacht. De stort van deze vloer -1 (as 15-28/A-N) is in de avond en nacht van vrijdag 21 juni 2018 gepland.