Voortgang werkzaamheden, doorwerken op zaterdag

De sloopwerkzaamheden voorlopen goed, zo zijn de gebouwen aan langs het fietspad verdwenen. Grote kranen hebben deze gebouwen gesloopt. We zijn nu bezig met het aanbrengen van de damwanden aan de zijde van de Parnassusweg. Soms komen bij het aanbrengen onvoorziene obstakels tegen, waardoor de werkzaamheden enigszins vertragen. Om dit in te lopen wordt er a.s. zaterdag doorgewerkt, we gaan dan door met het drukken van de damwanden.